Centrum denních služeb

Image
cds
Centrum denních služeb je ambulantní služba pro dospělé lidi s mentálním postižením a pro lidi s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo zdravotním postižením.

Nabízíme nácvik pracovních činností a sociálních dovedností, které posilují samostatnost a soběstačnost uživatelů. Respektujeme jedinečnost a zachováváme individuální přístup ke každému uživateli.
Poskytujeme základní sociální poradenství.

Služba není určena osobám s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby.
Kapacita služby je 25 osob při práci se skupinou a 7 osob při individuální práci.

Kde službu poskytujeme

Centrum denních služeb Litoměřice
Rooseveltova 7
Litoměřice
412 01
cds@diakonieltm.cz
facebook.com/CDSLTM
Pondělí: 7:00-15:00
Úterý: 7:00-15:00
Středa: 7:00-15:00
Čtvrtek: 7:00-15:00
Pátek: 7:00-15:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Informace pro uživatele

KDY MŮŽETE DO CENTRA DENNÍCH SLUŽEB CHODIT

Otevřeno máme od pondělí do pátku, od 7:00 do 15:00 hodin.

Vyberete si den a čas. Podle toho, co se v Centru denních služeb chcete učit a co vás baví.     

 

CO CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB NABÍZÍ

 • V Centru denních služeb (dále jen CDS) se můžete naučit dovednosti, které potřebujete v běžném životě.
 • Při tom všem jste ve skupině lidí, kteří se přátelí a navzájem se učí si pomáhat.
 • Pracujeme ve skupině i individuálně podle toho, co si potřebujete vyzkoušet a naučit se.

Individuálně = znamená, že budete pracovat vy sám/sama s jedním asistentem.

Co například můžete v CDS dělat?

Podívejte se na Informace o CDS.

Smlouva

Když se domluvíme, že chcete do CDS chodit, uzavřeme společně SMLOUVU.

Smlouva je dokument (papír), který podepíšete Vy nebo Váš opatrovník a za CDS vedoucí.

Ve smlouvě jsou napsané důležité věci, na kterých se s vedoucí CDS domluvíte. Například:

 • co jste si vybral/a, že budete v CDS dělat,                 
 • kdy budete do CDS chodit,
 • jak budete za službu CDS platit,                   

Jsou v ní i Vaše práva a povinnosti ve službě.                 

 

Poslání, cíle, okruh osob a zásady

Poslání služby

Posláním Centra denních služeb je poskytovat podporu dospělým lidem

 • s mentálním postižením a
 • s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo zdravotním postižením

při začleňování do běžného života ve společnosti.

Nabízíme nácvik sociálních a pracovních dovedností, které zvyšují samostatnost uživatelů a umožňují jim smysluplné trávení času.

Cíle služby

Cílem služby je co největší samostatnost uživatelů s ohledem na jejich schopnosti a možnosti.

1.     Uživatel je soběstačný a samostatný v prostorách služby

2.     Uživatel je s přiměřenou podporou samostatný v běžném prostředí – nákup, kultura, zájmové aktivity, sport, pohyb po městě.

3.     Uživatel má kontakt s lidmi – komunikuje a spolupracuje s nimi, udržuje vztahy i mimo rodinné prostředí

4.     Uživatel umí konkrétní pracovní dovednosti, které zvyšují jeho samostatnost a šanci na uplatnění ve společnosti.

5.     Uživatel zná svoje práva a povinnosti – umí vyjádřit svoje potřeby a názor, umí se rozhodovat, vybírat z nabízených možností.

 

Okruh osob

 • Dospělí lidé od 18 do 64 let s mentálním postižením.
 • Dospělí lidé od 18 do 64 let s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo zdravotním postižením.

Služba není určená lidem s úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby při přijímání potravy a při udržování hygieny; neposkytujeme ošetřovatelské úkony.

Za nepříznivou situaci považují pracovníci Centra denních služeb situaci, kdy má uživatel z důvodu zdravotního postižení sníženou soběstačnost a potřebuje pro zvládnutí každodenního života pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v oblastech péče o sebe, rozvoje osobnosti a hájení svých práv a zájmů. Jeho postižení znemožňuje, aby samostatně využíval běžné instituce. 

Zásady poskytování služby

Ve své práci se opíráme o čtyři základní hodnoty Diakonie ČCE: společenství, fortelnost, milosrdenství a naděje. 

hodnoty

 

V přímé práci s uživatelem se projevují především v těchto zásadách práce:

 • Rovnocenný přístup

Služba je postavena na partnerském přístupu, vztahu k uživateli a vzájemném respektu, včetně vzájemného respektu mezi uživateli navzájem. 

 • Přiměřená podpora

Služba poskytuje takovou podporu, která uživatele rozvíjí, nikoliv omezuje.

 • Individuální přístup

Individuální plánování péče vychází z přání a potřeb uživatelů a z jejich specifických potřeb - např. věk, způsob komunikace, zkušenosti atd.

 • Respektování volby uživatelů

Uživatel se sám nebo s podporou rozhoduje, které činnosti bude využívat. Respektujeme právo uživatele rozhodnout se podle svých hodnot a zájmů. Poskytujeme informace, které uživateli pomohou poznat důsledky jeho rozhodnutí.

Ze života v Centru denních služeb

Rychlý
kontakt