Podporují nás

Děkujeme všem, kteří podporují Diakonii, i všem individuálním dárcům!

Mondi Štětí a.s.

Mondi Štětí a.s. v rámci programu Patriot finančně podpořilo vytvoření terapeutické a komunitní zahrady v Kamýcké ulici. Zaměstnanci Mondi se jako firemní dobrovolníci podíleli na osazení zahrady.

Diakonie Katastrophenhilfe

Ve spolupráci se Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce při Diakonii ČCE poskytujeme ubytování uprchlíkům z Ukrajiny.

Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSÚK 5

Od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2024 je azylový Domov pro rodiče s dětmi podpořen z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu ÚK v dotačním programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSÚK 5“, reg. č. projektu CZ.03.02.01/00/22_003/0000175.

UMCOR

Projekt "Improving Well-being and Integration of Refugees into Local communities in the Czech Republic" (zajištění aktivit na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny). Projekt je realizován ve spolupráci s humanitárním střediskem Diakonie ČCE.

Potravinová banka Ústeckého kraje

Potravinová banka ÚK distribuuje potravinovou a materiální pomoc do našich služeb.

Město Litoměřice

Město Litoměřice dlouhodobě podporuje činnost sociálních služeb na území Litoměřice. Finančně se také podílí na zajištění terapie pro klienty sociálních služeb ve městě.

Integrovaný regionální operační program

Investiční projekt Pořízení vozidla pro sociální službu, terénní službu Podpory samostatného bydlení, je poskytována finanční podpora z EU IROP.

Integrovaný regionální operační program

Investiční projekt rekonstrukce objektu pro chráněné bydlení lidí s mentálním postižením. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU IROP.

Diakonie ČCE

Vánoční dárky (krabice od bot) pro klienty našich služeb. Prostřednictvím Krabice online je podpořen Domov pro rodiče s dětmi - dětské tábory, kroužky, výlety, potřeby pro děti.

Abakus - NF zakladatelů Avastu

Těšíme se na budoucnost - projekt na osamostatňování mladých dospělých s mentálním postižením

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ v rámci výzvy Neziskovky 2023 finančně podpořila projekt Sex a vztahy lidí s mentálním a dalším postižením.

Ústecký kraj

Ústecký kraj dlouhodobě podporuje činnost našich sociálních služeb.

Úřad práce

Díky spolupráci s Úřadem práce zřizujeme chráněná pracovní místa ve středisku.

MONETA

Společnost Moneta Money Bank dlouhodobě podporuje naši činnost. Díky její podpoře jsme pořídili novou pec do keramické dílny nebo vybavení do komunitního bytu v Chráněném bydlení.