Naše
služby

0
0
0
1
50.539512626721
14.133463199743
Chráněná pracoviště Nábytková dílna
Neděle: Momentálně zavřeno
Více o službě
50.539512626721
14.133463199743
Chráněná pracoviště Čajovna Hóra
Neděle: Momentálně zavřeno
Více o službě
50.662830521319
14.040881093922
Chráněná pracoviště Chráněné dílny Ústí nad Labem
Neděle: Momentálně zavřeno
Více o službě
50.51272043723
14.149613580841
Azylový dům Domov pro rodiče s dětmi Terezín
Neděle: All day open
Více o službě
50.512483851607
14.149301481346
Chráněná pracoviště Restaurace Klobouk Diakonie ČCE v Terezíně
Neděle: Momentálně zavřeno
Více o službě
50.54300609132
14.114255483391
Chráněná pracoviště Chráněné dílny Litoměřice
Neděle: Momentálně zavřeno
Více o službě
50.540688464005
14.130066778542
Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Litoměřice
Neděle: Momentálně zavřeno
Více o službě
50.512483851607
14.149301481346
Sociálně terapeutická dílna Sociálně terapeutické dílny Terezín
Neděle: Momentálně zavřeno
Více o službě
50.540688464005
14.130066778542
Podpora samostatného bydlení Podpora samostatného bydlení Litoměřice
Neděle: Momentálně zavřeno
Více o službě
50.54300609132
14.114255483391
Chráněné bydlení Chráněné bydlení Kamýcká
Neděle: All day open
Více o službě
50.537875186714
14.121695540736
Azylový dům Domov pro rodiče s dětmi v Litoměřicích
Neděle: All day open
Více o službě
50.537242889404
14.133888244629
Centrum denních služeb Centrum denních služeb Litoměřice
Neděle: Momentálně zavřeno
Více o službě
0

Chráněná pracoviště

Chráněná pracoviště umožňují lidem se zdravotním postižením v produktivním věku uplatnit se na trhu práce.

Azylový dům

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Sociální rehabilitace

Sociálně terapeutická dílna

Dílna umožňuje lidem s postižením rozvoj pracovních dovedností v bezpečném prostředí.

Podpora samostatného bydlení

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Centrum denních služeb

Centra denních služeb poskytují ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem služby je posílit samostatnost a soběstačnost osob v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Potřebujete pomoci
najít vhodnou službu?

Napište nám.