Připojujeme se k Roku důstojnosti

Image
rok důstojnosti
Litoměřická Diakonie se připojuje ke kampani Rok důstojnosti, kterou iniciuje sdružení Děti úplňku. Rok důstojnosti je rokem konkrétních a viditelných kroků ke zlepšení kvality života a dostupnosti podpory v přirozeném prostředí pro lidi s mentálním postižením

V Litoměřicích a jeho okolí již více než 30 let poskytujeme sociální služby pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Důstojnost a respektující přístup jsou pro nás základními hodnotami při práci s lidmi s mentálním znevýhodněním.

Kampaň podporujeme skrze mediální příspěvky a snažíme se šířit povědomí jak mezi odbornou, tak laickou veřejností. Na podzim - 1.11. od 16 hodin společně s ostatními litoměřickými sociálními službami rovněž uspořádáme besedu v Knihovně K. H. Máchy.
04/09/2023
Image
LT_rok důstojnosti